ADAPTACJA PROJEKTU  GOTOWEGO

Udostępnione projekty  gotowe zgodnie  z Prawem Budowlanym wymagają  adaptacji   do konkretnej   lokalizacji. Należy   nanieść   je  na  aktualne mapy,  uwzględnić wymagania Planów  Miejscowych, obecność  infrastruktury podziemnej.    Następnie  należy dokonać Zgłoszenia robót budowlanych  w Urzędzie. Po 30 dniach  od daty zgłoszenia  można przystąpić do wykonania robót.

Jako że mamy doświadczenie  i wykonaliśmy  dziesiątki  projektów  siłowni   zewnętrznych możemy zaproponować    atrakcyjne  ceny i terminy adaptacji. Zapraszamy  do kontaktu tel. 605 074 069

ETAPY  WSPÓŁPRACY

Wybierz projekt,  który  najbardziej odpowiada potrzebom  społeczności. Czy będzie to siłownia, aby aktywować seniorów i znaleźć   atrakcyjne miejsce dla  aktywności młodzieży , czy może  bardziej  oczekiwany będzie  rozbudowany plac  zabaw… Na aranżacjach  oddaliśmy  minimalne powierzchnie  potrzebne  pod dany zestaw i orientacyjne  ceny, aby  łatwo   sprawdzić,  który zestaw będzie optymalny  dla danego terenu.

Nie znalazłeś  odpowiedniego projektu- nie szkodzi- wykonamy projekt indywidualny. 

Zleć nam adaptację  jednego z  gotowych  projektów. Dzięki  bogatemu doświadczeniu  wykonamy ja szybko i profesjonalnie. 

Prawo budowlane    dla  placów zabaw  i siłowni  zewnętrznych   w przestrzeni publicznej (np. na terenie  szkoły, parku) wymaga   wykonania  Projektu Zagospodarowania  przez architekta z uprawnieniami i dokonania Zgłoszenia robót  budowlanych  w urzędzie.

 Aby wykonawstwo  przebiegało bezproblemowo     projekt   należy    wykonać na   mapach sytuacyjno –wysokościowych.

Adaptujemy projekt   do istniejącej sytuacji, uwzględnimy   specyfikę miejsca, ustalenia Planu miejscowego oraz obowiązujące  przepisy i normy. Dostarczymy 4 egzemplarze dokumentacji.

i odczekaj 21 dni  aby  zacząć roboty budowlane.

Realizuj zamierzenie zgodnie   z dokumentacją.  Polecimy  sprawdzonych wykonawców.

 

tel. 605 074 069

e mail: biuro@archikoncept.pl